Každé poškodenie skla nemusí znamenať, že treba sklo vymeniť. Drobné poškodenia od kamienkov sa dajú opraviť za zlomok času aj peňazí …..

Ktoré poškodenie je na výmenu a ktoré na opravu? V skratke by sa dalo povedať že sa dajú opraviť poškodenia nie väčšie ako 2cm. Neodporúčame opravu poškodenia, ktoré sa nachádza menej ako 10cm od okraja skla a tiež poškodenie v zornom poli vodiča….

Čo Vám odporúčame spraviť ak sa Vám poškodí sklo?! Ako prvé poškodenie prelepiť priesvitnou lepiacou páskou tak aby sa do poškodenia nedostala vlhkosť a nečistota. Ako druhé Vám odporúčame nás čo najskôr navštíviť ….

Pred opravou
Opravené sklo