Počas našej dlhoročnej praxe sme sa stretli s naozaj veľkým množstvom neodborne namontovaných skiel. Neodborná montáž môže spôsobiť zatekanie skla a následné poškodenie interiéru, karosérie, prípadne elektroinštalácie. Preto je dôležité spraviť výmenu skla v špecializovanom servise. V našej firme pracujú mechanici, ktorí majú viac ako 25 ročnú prax. Poskytujeme doživotnú záruku na tesnosť a odlepenie skla. Záruku poskytujeme aj na funkčnosť výbavy skla ako je dažďový senzor, kamera, ohrev atď.